My Blog

My Space

Има Такъв Народ

Като цяло партията залага на ясни послания, без много разтягане на локуми. За всяка една от секциите, които те са набелязали като важни и обособили, имат по 5 предложения с отговор на въпросите какво ще направят, как ще го направят и кога ще го направят.

Лично за мен това ги прави много по привлекателни. Сбитата, важна информация вместо тонове и тонове писане, копиране на съдържание от едно място на друго, не е лицеприятно и е неразбираемо.

Ето и къде може да се намери програмата: https://pp-itn.bg/programa/

Образование

В секцията на Има Такъв Народ отнасяща се до образованието има 5 неща.

Относно финансирането на образованието – няма точна цифра за това какъв бюджет ще се отдели от тях за образование или как ще постигнат целта, която са задали (Ефективно финансиране). Харесва ми целта за постигане на равен старт в образованието, но няма никаква конкретика как ще го постигнат – дори и накратко.

Меко казано не съм съгласен с термина стигма, с който се описват елитните училища. Аз самият съм възпитаник на такова. Тези училища са елитни не защото имат осигурен бюджет, аз защото са доказало с времето, че произвеждат кадри с висока добавена стойност в профилите си, дават добро и качествено образование и името им е еталон за знания и култура на учене.

Не съм съгласен също с мандатноста на директорите. Както и всяка друга професия, така и тази трябва да дава шанса човек да се развива, да реализира идеите си и да покаже, че не е там по случайност. Това няма как да стане. Не случайно сме имали изключително много протести на ученици и родители в защита на уволнени и/или сменени директори на училища. Тези хора са доказали управленските си методики и общността ги харесва и подкрепя.

В третата точка подкрепям всичко с изключение на това Българският език и литература да бъдат винаги водещи и налични при изпитите за вход в следващо ниво на обучение. Тук ще си позволя да дам за пример един брилянтен ядрен физик – Джордж Гамов, за когото негови колеги и съвременници казват

“Не можеше нито да пише, нито да смята. Не би ви казал веднага колко е 7х8. Но умът му бе способен да разбере Вселената”.

Да, необходимо е да знаеш да се изразяваш подходящо, но това не би трябвало да е задължително условие да влезеш да учиш в университет. Или поне аз така разсъждавам.

Редуциране на нежеланото поведение в училище – тук съм напълно съгласен с по-твърдата ръка и въвеждането на по-строга дисциплина в училищата. Дали това имат предвид авторите на програмата обаче, е друг въпрос.

Във последната – пета точка – намирам оксиморон. От една страна се цели въздигане на ролята на науката като двигател на икономическото развитие. А от друга, за това да се използва БАН. Аз лично за 30 години не съм видял една идея, реализирана на практика и добила комерсиално приложение, която да е дошла от БАН.

Здравеопазване

Демонополизация на здравната каса. Me likes it :). Това е нещо, което аз лично виждам като светлината в края на тунела наречен българско здравеопазване. Реално приравняване на здравната каса, или поне част от нея, до нивото на на всеки един част осигурител на допълнителни медицински покрития. От това следва и да мога да си избирам при кой осигурител да отиват моите пари и какъв осигурителен пакет искам да използвам.

Простата сметка показва при мен, че за да осигуря мен, семейството си и родителите си с нормално медицинско обслужване, без да чакам (или да чакам нормално време), аз отделям 16% от брутният ми доход годишно, като половината от тях отиват задължително, чрез част от задължителните ми здравни осигуровки, срещу които не получавам абсолютно никакво качество на здравеопазването.

Реално, ако това намерение на партия Има Такъв народ се реализира и вноските останат същите, аз мога да спестявам около 3000лв годишно, като просто задължителните ми здравни осигуровки ще отиват в избран от мен осигурител, с избран от мен пакет. И няма да има нужда да плащам още толкова допълнително от джоба си за допълнителните пакети, които в момента ползвам.

От тук, логичната стъпка, заедно с по-добър контрол, ще бъде и по-добрият стандарт за медиците. Защото ще се заплащат само извършени дейности, няма да има мъртви души по болниците (гарантирано през електронното досие) и медицинските услуги ще получават справедливо заплащане спрямо качеството на услугата си.

Администрация

Няколко точки тук ми харесаха. Първо и най-важно, електронното гласуване. Като човек от инндустрията, и занимавал се с онлайн разплащания, съм сигурен, че това нещо е 100% изпълнимо в един мандат. Радвам се, че и от Има Такъв Народ мислят така.

Описват финансова децентрализация като се дадат по-големи проценти от данъците на тях, спрямо текущото разпределение.

Електронното управление също е залегнало много в програмата им, като си личи, че точките, които се описват действително са добре обмислени и логически следват една след друга. нещо, което адмирирам.

За съжаление, нещо, от което масово ГЕРБ се възползва по време на своето управление, а именно промяна на изборният кодекс в последният момент, както и промяна на едни закони в преходните и заключителните разпоредби на законопроекти за съвсем различни закони, го няма никъде залегнало в програмата на ИТН като нещо, срещу което ще се борят да премахнат. Голям минус от мен затова.

Околна среда

За съжаление, всичко което виждам тук е едно голямо бла бла бла. Общи приказки, обществени обсъждания и работа по европейски практики и политики.

Това са пълни глупости – всички знаем къде са проблемите, виждаме ги всеки ден около нас, виждаме ги в неандерталското и изостанало поведение на съгражданите си.

И виждаме бездествието на държавата.

Единственият лъч надежда в тази секция на ИТН е дигитализацията на отчетите и допълването им, така, че да са пълни и публични. Това е добро, но изключително недостатъчно начало.

Икономика

Според мен нещата са добре описани и аз ги разбирам, НО…

Аз ги разбирам, но болшинството от хора няма да ги разберат. High level стратегии са нещо, от което държавата има нужда, виждам визията, но тя ще даде резултати след време. Аз харесвам този начин на мислене, той е правилният, но тук нещата ще се четат от хора, които не искат подобно нещо, представянето на тези стратегии и визия според мен трябваше да слезе няколко нива по-надолу и да посочи резултатите и целите, които те целят да постигнат.

Губи ми се и всякаква инициатива за привлизане на гиганти в автомобилостроенето и технологичният сектор. Два сектора, жизнено важни за глобална икономика и високите технологии.

Енергетика

ИТН искат да запазят и развиват ядрената енергетика. Няма повече детайли, но ще приема, че нещата, които аз искам да се постигнат са в контекста на това намерение.

Виждам и намерение за развитие на водородни технологии, нещо, което също подкрепям.

Постигане на въглеродна неутралност.

Използване на зелената сделка за извеждане на въглищата от енергийният микс.

В обобщение добра програма имат за сектор енергетика на база тези кратки 5 неща.

Спорт

От гледна точка на спорта, в повечето точки се забелязва желанието за реваншъзим, гонения и като цяло деструктивни практики вместо положителни политики, които да постигнат реални резултати.

Реформа в олимпийската подготовка е нещо важно, което са предвидили.

Външна политика

Без пряко да реферира РСМ, външната политика има няколко много добри идеи, които се радвам, че са извадени наяве – идеята за попълване на обезлюдените райони на България с хора от български общности от други държави, както и стъпки към прибирането на дълговете на други държави към България.

Съдебна Система

Много се доближават до Демократична България. Целите им са почти идентични. Подкрепям премахването на връзката на парламента с ВСС и прокуратурата, както и закриването на специализираната прокуратура и съд.

Нещо специфично, което те предлагат е публичност от протоколите от всички открити съдебни заседания. За мен е много добра идея.

Таблицата на желанията

Общо за образованието8% от БВП да се отделя за образование до края на 2025г.НЕ
Общо за образованиетоУвеличаване на заплатите на учителите да става по-малко чрез увеличаване на базовата заплата, а повече чрез резултати от НВО и подобни индикатори.ДА
Общо за образованиетоНикаква религия в образованието.НЕ
Общо за образованиетоПублична рейтингова система на всички учебни заведения(от детски градини до университети) спрямо качеството на кадрите, които те произвеждат.НЕ
Общо за образованиетоПодобряване на материалната база на училищата с приоритет на устойчивото им развитие и намаляване на въглеродният им отпечатък.НЕ
Общо за образованиетоЗасилен граждански контрол върху управлението на всички учебни заведения.НЕ
Общо за образованиетоКонкурси и участие на родителските съвети при избора на управленското тяло на учебните заведенияНЕ
Общо за образованиетоПълна дигитализация на администрирането на учебният процес.НЕ
Детски градиниРазрешение за строеж на нови жилищни сгради само при излишък на места в детски градини в съответният район.НЕ
Детски градиниПо-голяма независимост на управленското тяло на детската градинаНЕ
Детски градиниУвеличаване на таксата за посещение на детска градинаНЕ
Детски градиниЗавишен технологичен контрол на посещението на градина от децата. Премахване на извиняване на отсъствията на децата от родителите.НЕ
Основно образованиеСтимулиране на желанието за учене чрез въвеждане на интерактивни и практически уроциДА
Основно образованиеГарантиран бюджет за учебни екскурзии с преспиване 4 пъти в годинатаНЕ
Средно ОбразованиеМасов гимназиален спорт, изграждане на инфраструктура за него, подновяване на градски, общински, областни и национални първенствоНЕ
Средно ОбразованиеМасова практическа насоченост на занятиятаДА
Средно ОбразованиеЗабрана за комуникация на родители с учители извън регламентираното за това време и правила. Инкриминиране на същата като тормоз.НЕ
Средно ОбразованиеПриоритизиране на учене чрез правене, а не чрез зубрене. Поощряване на търсенето на информация и на намирането на решения чрез опит и практика. Поощряване на иновативното мислене и на поуките от провалите.ДА
Висше ОбразованиеНамаляване на броя на висшите учебни заведения – до 1 на област + няколко националниНЕ
Висше ОбразованиеРеформиране и финансиране на БАН спрямо приноса и в разработките, достигнали реална добавена стойност за страната.НЕ
Висше ОбразованиеИзбиране на управленското тяло на университетите на мажоритарен принцип от студентите.НЕ
Висше ОбразованиеСубсидиране на университетите спрямо рейтинга им в световен мащаб.НЕ
Висше ОбразованиеПромяна в посоката на работата по проекти в посока университетите, а не БАН.НЕ
Висше ОбразованиеТясна връзка между университетите и бизнеса и планиране на специалностите в средносрочен план (5 – 10 години)НЕ
Висше ОбразованиеМасов университетски спортНЕ
ЗдравеопазванеПриравняване на задравната каса с частните компании осигуряващи допълнително медицинско осигуряванеДА
ЗдравеопазванеВъзможност за избор на компания за здравно осигуряванеДА
ЗдравеопазванеПоименни партиди за здравно осигуряване със солидарен и личен елемент.ДА
ЗдравеопазванеЗагуба на възможност за ползване на солидарен елемент при пропускане на годишни профилактични прегледи.НЕ
ЗдравеопазванеОтворено електронно здравно досие под формата на база данни, в която да могат да четат и пишат оторизирани системи и от частен тип.ДА
ЗдравеопазванеВъвеждане на пазарен принцип при осигуряване на консумативи за болниците, без изключения.ДА
ЗдравеопазванеПо един медицински хеликоптер за всяка област, осигурени или от държавата или от частни компании предлагащи комплексни услуги за спешна медицинска помощ (пример – германия).ДА
АдминистрацияЕлектронно управление ДА
АдминистрацияЕлектронно гласуванеДА
АдминистрацияПълно премахване на хартиените носители от работата на администрацията.ДА
АдминистрацияВръзване на различните системи в администрацията така, че да си говорят една с друга и отварянето им за достъп от оторизирани частни системи в ролята на системи посредници.ДА
АдминистрацияПубличен и 100% прозрачен контрол над работата на администрацията, свързана със директна работа с граждани. ДА
АдминистрацияОбвързване на заплатите с постигнати резултати за качество на услугата.ДА
АдминистрацияВъвеждане на годишни ревюта на производителността на служителите и обвързването на кариерната пътека и развитие с тях.ДА
Администрация100% автоматизиране на всички процеси в администрацията.НЕ
АдминистрацияПовишаване на самоуправлението и децентрализациятаНЕ
АдминистрацияНамаляване на прага за бройка подписи, необходими за организацията на референдуми, вкл. електронни петицииДА
АдминистрацияПовишаване на процента данъци, които се събират от общините.ДА
АдминистрацияЗабрана за промяна на закони, чрез преходни и заключителни разпоредби в други закониНЕ
АдминистрацияЗабрана за промяна на изборния кодекс в случай, че остава по-малко от една година до съответните избори, които тези промени касаят. НЕ
Околна СредаВсички сгради на администрациите да станат пасивни по отношение на енергийна ефективностНЕ
Околна Среда10000 евро бонус субсидия при купуване на автомобили с електрическо задвижванеНЕ
Околна Среда5000 евро бонус субсидия при купуване на автомобили з хибридно задвижванеНЕ
Околна СредаСубсидиране на изграждането на фотоволтаични инсталации на покривите на жилищните сградиНЕ
Околна СредаСубсидиране на изграждането на соларни инсталации за топла вода на покривите на жилищните сградиНЕ
Околна СредаВъвеждане на принципа замърсителя плащаНЕ
Околна СредаПълна забрана на производството, дистрибуцията и вноса на нерециклируеми пластмаси на територията на странатаНЕ
Околна СредаРециклиране на 70% от битовият боклукНЕ
Околна СредаНамаляване на депонирането на отпадъци за сметка на компостиране и рециклиране. НЕ
Околна СредаЗабрана за внос на боклуци от други страни или правенето на това твърде скъпо за вносителите.НЕ
ИкономикаСтимулиране на икономика на високата добавена стойностДА
ИкономикаПривличане на поне един автомобилостроител за сглабяне на автомобили в БългарияНЕ
ИкономикаПривличане на инвеститор за изграждане на център за данни в БългарияНЕ
ИкономикаПриоритетно развиване на икономически отрасли свързани с високи технологии при автоматизация на труда, изучаването и покоряването на космоса, военната промишленостДА
ЕнергетикаЗапочване на строеж на АЕЦ БеленеДА
ЕнергетикаЗапочване на строеж на малки модулни ядрени централиДА
ЕнергетикаПремахване на въглищата като гориво за топлоелектрически централи. Замяната им с по зелени горива или закриване на тези централиДА
ЕнергетикаПълна либерализация на пазара на електроенерия. Всяко физическо и/или юридическо лице може да бъде производител и доставчик на електроенерия и да продава на свободният пазар.ДА
ЕнергетикаПриоритетно субсидиране само на ВЕИ до насищане на пазара с такива доставчици. Премахване на всякакви помощи за енергия от въглеводороди (вкл. газ)”НЕ
ЕнергетикаПреминаване към умни и децентрализирани мрежи за пренос на електроенерия. НЕ
Съдебна системаКариерно развитие на прокурорите спрямо качеството и успешното завършване на водените от тях дела.НЕ
Съдебна системаПремахване на зависимостите на съдебната власт от парламента.ДА
Съдебна системаПремахване на специализиран съд и прокуратураДА
Съдебна системаПремахване на специалният прокурор, който може да разследва и води дела срещу главният прокурор. Всеки прокурор да може да разследва всички останали.ДА
СпортИзграждане на сертифицирани лаборатории за допинг контролНЕ
СпортСубсидиране само на олимпийските спортове.НЕ
СпортПовишена поддръжка на атлетите по време на подготвителният период и квалификациите за сметка на по-ниски парични награди за олмпийски медали.ДА
СпортОсигуряване на бюджет за масов детски, гимназиален и университетски спорт с изразена състезателна насоченост. НЕ
Външна ПолитикаДа се отстояват националните интересиДА
Външна ПолитикаИнвестиции в регионите с преобладаващо българско население в икономически и образователни инициативи, които да доведат до повишаването на жизненият стандарт на българското население там. 2% от БВП на държавата да отива за тези цели.НЕ
Външна ПолитикаАктивна защита на всички българи в чужбина, както по сигнали, така без изрични такива, чрез осигуряването на по-широка административна, правна и всякаква друга подкрепа, която е необходима. Българите са българи и трябва да бъдат приоритет номер 1 за държавата, без значение къде се намират. Пример може да се вземе от Израел, Съединените щати. НЕ
Общо желания75
Съвпадения (ДА)30
Несъвпадения(НЕ)45
Процент Съвпадения40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *