My Blog

My Space

Демократична България

Демократична България имат публикувана програмата си на сайта си:

https://demokrati.bg/parlamentarni-izbori-2021/programa/

Образование

В секцията на Демократична България отнасяща се до образованието забелязвам следните неща:

  1. Копиране на едни и същи текстове на различни места
  2. Липса на конкретни мерки, които ще се реализират
  3. Заявка за обществени обсъждания, което щеше да бъде добре, ако имаше предложения на партията, които да се обсъждат.
  4. Общи приказки, никаква конкретика за решаването на конкретни проблеми, с изключение на бюджета, който ще е 6% от БВП. Това за мен говори за неясноти как ще се харчат тези пари, по какъв начин, за какво и като цяло поставя голяма въпросителна върху способността на партията да направи каквото и да било в сектор образование през следващите 4 години.
  5. Никаква дума за спорт в учебните заведения.
  6. Използване на buzz думи и термини, които са модерни, но неясни и неподкрепени с конкретика относно реализацията им.

Здравеопазване

Прави впечатление, че от партията искат да въвеждат годишни профилактични прегледи. Нещо, което буди недоумение в мен, защото такива има въведени отдавна.

Прави впечатление използването на пандемията през последната година в електронната здравна стратегия, и електронизирането от партията само на темите, свързани с инфекциозните и епидемиологичните събития.

Нещо, което ми хареса, е че служителите в НЗОК няма да се водят държавни служители ако ДБ дойде на власт. Също добра идея според мен е , че планират да спрат взимането на паро от НЗОК и ЧЗОФ в посока други държавни разходи.

Друга добра идея е, че всички държавни служители ще започнат да внасят здравни вноски както останалите граждани.

Отново се забелязва желанието за обществена обратна връзка при средносрочните цели и дългосрочните такива.

Като цяло в здравоопазването няма реална визия какво точно иска да постигне партията, нито как. Забелязвам искане за реваншизън и голяма насоченост към НЗОК, нещо което ме кара да мисля, че просто искат да лапат, защото там са държавните пари. За сметка на това искат да приватизират държавните болници, с което да се освободят от отговорността към тях.

Повече детайли относно колко и какви от моите желания в здравеопазването те имат за изпълнение в програмата си, по-долу. Податка, само едно от тях го има, и то не напълно.

В Обобщение – пълно разочарование тук.

Администрация

Започват с централизирани тестове. За мен това значи, че нямат доверие на хората в общините, с които ще работят. За мен лично е напълно нормално общинската администрация да се назначава от новоизбраният кмет. Доверието е най-важното и то трябва да е по преценка на работодателя. По-важно е обаче оценката на кадрите да се изгради така, че да ги няма политическите назначения, а дори и да има такива, да има изградена система за оценка на работата, базирана на факти и най-вече на оценката на гражданите за получаваната услуга от човека.

Изключителен реваншизъм мирише от намерението за освобождаване на всички служители, които не съответстват на направени от партията индикатори, без значение дали си вършат работата или не. Вони това направо.

Нещо, което ми харесва е намерението за намаляване на администрацията с 30% и замяната и с електронни и дигитализирани процеси.

Въпреки това обаче, нямат намерение да въведат електронно гласуване. Ако ги изберем да управляват, ще започнат организация за експериментално електронно гласуване. Тоест нищо 🙂

Хубаво впечатление прави наличието, макар и на неясна, стратегия за контрола на и сигурността при работата с данни. И то вече колко години след като имаме въведен GDPG. Но поне е начало някакво.

Повечето електронни административни системи също ще бъдат в екпериментален и започващ процес. Няма никакъв ангажимент за реалното им приключване в рамките на мандата.

Околна среда

Замърсителят плаща е нещо, което са застъпили тук. Ще премахнат общите контейнери за боклук и ще има индивидуални. Дотук добре.

Поставяне на станции за измерване на въздуха във всички населени места над 10000 души. Също добре.

И дотук – това са единствените две мерки от около 4 страници А4 формат, които са конкретни и измерим и с ясен поет ангажимент. Останалото е общи приказки и пълнеж, както и огромно разтягане на локуми.

Икономика

Личи желанието да не се бъркат в работите на бизнеса, да го улеснят и да махнат административната му тежест.

Харесва ми намерението всички 2.4млрд лева по зелената сделка да бъдат насочени изцяло към въгледобивните райони.

Енергетика

За съжаление не споделят моето мнение (и на референдума така гласувах), че ядрената енергия трябва да бъде развивана в България. искат да затворят сделките по нови блокове в АЕЦ Козлодуй и да прекратят проекта АЕЦ Белене.

Всичко останало обаче е напълно в синхрон с това, което аз искам да се постигне. Децентрализация на енергийните доставки, на електрическите мрежи, общности (вкл. и само домакинства, които да произвеждат и продават на борсата тока си и тн.) – много съм доволен от описаното в програмата им.

СПОРТ

Изцяло ще се насочат към ученическият и масов спорт. Похвално, но професионалистите също имат крещяща нужда от развитие.

Тук не съм впечатлен.

Външна политика

Накратко – ДБ правят избора – изключително тясно обвързване със САЩ, страните от ЕС и НАТО, и тотално противодействие на Русия, Китай и Турция. Замаскирали са го под формата на “взаимоотношения, базирани на взаимно уважение, спазване на икономическите правила и тинтири минтири”.

Друго – те държат РСМ да бъде приета на всяка цена в ЕС, без значение какво се случва там с нашите сънародници, история и права. Очевидно не приемат принципа на действие, предприет от текущият ни външен министър, нещо заради което аз силно я адмирирам.

Относно българите в чужбина, ДБ имат добре дефинирана стратегия какво искат да постигнат и как. изключително важно е въвеждането на електронното гласуване, както и гарантирането на изучаване на български език на всички хора с български произход, които живеят извън българия.

За съжаление защитата от тормоз и дискримиинация се споменава само в последното едно изречение. Няма разписани мерки как ще стане това, по какъв начин тези хора ще ни защитят, когато сме в чужбина. Няма как по този начин сънародниците ни да се почувстват българи. не може само с език, трябва тези хора да видят, че когато има проблем, идват една армия магистрати и чупят канчета. Само така ще стане видимо, че държавата ни защитава и естествено хората с български произход ще искат да вземат паспорти и да се преместят в България.

Съдебна Система

Не разбирам много тук, но от това което прочетох, ДБ искат да премахнат специализираният съд, както и да премахнат смешката да има един прокурор само, които да може да разследва главният.

Ще направят избора на съдии във ВСС с мнозинството от съдиите да се избират от съдиите, нещо, което в момента е точно обратното, квотата от парламента е с мнозинство.

Като цяло съм доволен.

Таблицата на желанията

Общо за образованието8% от БВП да се отделя за образование до края на 2025г.6%
Общо за образованиетоУвеличаване на заплатите на учителите да става по-малко чрез увеличаване на базовата заплата, а повече чрез резултати от НВО и подобни индикатори.ДА
Общо за образованиетоНикаква религия в образованието.НЕ
Общо за образованиетоПублична рейтингова система на всички учебни заведения(от детски градини до университети) спрямо качеството на кадрите, които те произвеждат.НЕ
Общо за образованиетоПодобряване на материалната база на училищата с приоритет на устойчивото им развитие и намаляване на въглеродният им отпечатък.НЕ
Общо за образованиетоЗасилен граждански контрол върху управлението на всички учебни заведения.НЕ
Общо за образованиетоКонкурси и участие на родителските съвети при избора на управленското тяло на учебните заведенияНЕ
Общо за образованиетоПълна дигитализация на администрирането на учебният процес.ДА
Детски градиниРазрешение за строеж на нови жилищни сгради само при излишък на места в детски градини в съответният район.НЕ
Детски градиниПо-голяма независимост на управленското тяло на детската градинаНЕ
Детски градиниУвеличаване на таксата за посещение на детска градинаНЕ
Детски градиниЗавишен технологичен контрол на посещението на градина от децата. Премахване на извиняване на отсъствията на децата от родителите.НЕ
Основно образованиеСтимулиране на желанието за учене чрез въвеждане на интерактивни и практически уроциНЕ
Основно образованиеГарантиран бюджет за учебни екскурзии с преспиване 4 пъти в годинатаДА
Средно ОбразованиеМасов гимназиален спорт, изграждане на инфраструктура за него, подновяване на градски, общински, областни и национални първенствоНЕ
Средно ОбразованиеМасова практическа насоченост на занятиятаНЕ
Средно ОбразованиеЗабрана за комуникация на родители с учители извън регламентираното за това време и правила. Инкриминиране на същата като тормоз.НЕ
Средно ОбразованиеПриоритизиране на учене чрез правене, а не чрез зубрене. Поощряване на търсенето на информация и на намирането на решения чрез опит и практика. Поощряване на иновативното мислене и на поуките от провалите.ДА
Висше ОбразованиеНамаляване на броя на висшите учебни заведения – до 1 на област + няколко националниНЕ
Висше ОбразованиеРеформиране и финансиране на БАН спрямо приноса и в разработките, достигнали реална добавена стойност за страната.НЕ
Висше ОбразованиеИзбиране на управленското тяло на университетите на мажоритарен принцип от студентите.НЕ
Висше ОбразованиеСубсидиране на университетите спрямо рейтинга им в световен мащаб.НЕ
Висше ОбразованиеПромяна в посоката на работата по проекти в посока университетите, а не БАН.ДА
Висше ОбразованиеТясна връзка между университетите и бизнеса и планиране на специалностите в средносрочен план (5 – 10 години)ДА
Висше ОбразованиеМасов университетски спортНЕ
ЗдравеопазванеПриравняване на задравната каса с частните компании осигуряващи допълнително медицинско осигуряванеНЕ
ЗдравеопазванеВъзможност за избор на компания за здравно осигуряванеНЕ
ЗдравеопазванеПоименни партиди за здравно осигуряване със солидарен и личен елемент.НЕ
ЗдравеопазванеЗагуба на възможност за ползване на солидарен елемент при пропускане на годишни профилактични прегледи.НЕ
ЗдравеопазванеОтворено електронно здравно досие под формата на база данни, в която да могат да четат и пишат оторизирани системи и от частен тип.НЕ
ЗдравеопазванеВъвеждане на пазарен принцип при осигуряване на консумативи за болниците, без изключения.ДА
ЗдравеопазванеПо един медицински хеликоптер за всяка област, осигурени или от държавата или от частни компании предлагащи комплексни услуги за спешна медицинска помощ (пример – германия).НЕ
АдминистрацияЕлектронно управление ДА
АдминистрацияЕлектронно гласуванеНЕ
АдминистрацияПълно премахване на хартиените носители от работата на администрацията.ДА
АдминистрацияВръзване на различните системи в администрацията така, че да си говорят една с друга и отварянето им за достъп от оторизирани частни системи в ролята на системи посредници.ДА
АдминистрацияПубличен и 100% прозрачен контрол над работата на администрацията, свързана със директна работа с граждани. НЕ
АдминистрацияОбвързване на заплатите с постигнати резултати за качество на услугата.ДА
АдминистрацияВъвеждане на годишни ревюта на производителността на служителите и обвързването на кариерната пътека и развитие с тях.ДА
Администрация100% автоматизиране на всички процеси в администрацията.НЕ
АдминистрацияПовишаване на самоуправлението и децентрализациятаНЕ
АдминистрацияНамаляване на прага за бройка подписи, необходими за организацията на референдуми, вкл. електронни петицииНЕ
АдминистрацияПовишаване на процента данъци, които се събират от общините.ДА
АдминистрацияЗабрана за промяна на закони, чрез преходни и заключителни разпоредби в други закониНЕ
АдминистрацияЗабрана за промяна на изборния кодекс в случай, че остава по-малко от една година до съответните избори, които тези промени касаят. НЕ
Околна СредаВсички сгради на администрациите да станат пасивни по отношение на енергийна ефективностНЕ
Околна Среда10000 евро бонус субсидия при купуване на автомобили с електрическо задвижванеНЕ
Околна Среда5000 евро бонус субсидия при купуване на автомобили з хибридно задвижванеНЕ
Околна СредаСубсидиране на изграждането на фотоволтаични инсталации на покривите на жилищните сградиНЕ
Околна СредаСубсидиране на изграждането на соларни инсталации за топла вода на покривите на жилищните сградиНЕ
Околна СредаВъвеждане на принципа замърсителя плащаДА
Околна СредаПълна забрана на производството, дистрибуцията и вноса на нерециклируеми пластмаси на територията на странатаНЕ
Околна СредаРециклиране на 70% от битовият боклукНЕ
Околна СредаНамаляване на депонирането на отпадъци за сметка на компостиране и рециклиране. ДА
Околна СредаЗабрана за внос на боклуци от други страни или правенето на това твърде скъпо за вносителите.НЕ
ИкономикаСтимулиране на икономика на високата добавена стойностДА
ИкономикаПривличане на поне един автомобилостроител за сглабяне на автомобили в БългарияНЕ
ИкономикаПривличане на инвеститор за изграждане на център за данни в БългарияНЕ
ИкономикаПриоритетно развиване на икономически отрасли свързани с високи технологии при автоматизация на труда, изучаването и покоряването на космоса, военната промишленостДА
ЕнергетикаЗапочване на строеж на АЕЦ БеленеНЕ
ЕнергетикаЗапочване на строеж на малки модулни ядрени централиНЕ
ЕнергетикаПремахване на въглищата като гориво за топлоелектрически централи. Замяната им с по зелени горива или закриване на тези централиДА
ЕнергетикаПълна либерализация на пазара на електроенерия. Всяко физическо и/или юридическо лице може да бъде производител и доставчик на електроенерия и да продава на свободният пазар.ДА
ЕнергетикаПриоритетно субсидиране само на ВЕИ до насищане на пазара с такива доставчици. Премахване на всякакви помощи за енергия от въглеводороди (вкл. газ)”ДА
ЕнергетикаПреминаване към умни и децентрализирани мрежи за пренос на електроенерия. ДА
Съдебна системаКариерно развитие на прокурорите спрямо качеството и успешното завършване на водените от тях дела.НЕ
Съдебна системаПремахване на зависимостите на съдебната власт от парламента.ДА
Съдебна системаПремахване на специализиран съд и прокуратураДА
Съдебна системаПремахване на специалният прокурор, който може да разследва и води дела срещу главният прокурор. Всеки прокурор да може да разследва всички останали.ДА
СпортИзграждане на сертифицирани лаборатории за допинг контролНЕ
СпортСубсидиране само на олимпийските спортове.НЕ
СпортПовишена поддръжка на атлетите по време на подготвителният период и квалификациите за сметка на по-ниски парични награди за олмпийски медали.НЕ
СпортОсигуряване на бюджет за масов детски, гимназиален и университетски спорт с изразена състезателна насоченост. ДА
Външна ПолитикаДа се отстояват националните интересиНЕ
Външна ПолитикаИнвестиции в регионите с преобладаващо българско население в икономически и образователни инициативи, които да доведат до повишаването на жизненият стандарт на българското население там. 2% от БВП на държавата да отива за тези цели.НЕ
Външна ПолитикаАктивна защита на всички българи в чужбина, както по сигнали, така без изрични такива, чрез осигуряването на по-широка административна, правна и всякаква друга подкрепа, която е необходима. Българите са българи и трябва да бъдат приоритет номер 1 за държавата, без значение къде се намират. Пример може да се вземе от Израел, Съединените щати. НЕ
Общ брой желания75
Брой Съвпадения (ДА)25
Брой Несъвпадения (НЕ)50
Процент от моите желания, които Демократична България е взела предвид33.33%

2 thoughts on “Демократична България

  1. може да сложиш процент накрая от таблицата на жяланията колко да и колко не има.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *