My Blog

My Space

20 Февруари 2021

През последният месец:

 • Децата са записани на детска градина, като градината, която ще посещават е тази, която е на няколко метра от квартирата. Радостина Борисова от Своге пое каузата ни за своя и помогна на Тошко в това начинание.
 • Тошко се премести с помощта на Tатковците на София на 31 Януари
 • Цялото семейство вече има адресна регистрация на адреса на квартирата
 • Децата имат личен педиатър

През този един месец на Тошко бяха дарени следните средства, за които знаем:

 • 400лв от дарителската сметка във Фондация Волонтайм за покриване на разходи през м. Февруари 2021
 • 502лв от Ивайло Иванов за закупуване на:
  • Тоалетна Чиния (старата беше счупена)
  • Лира на Ток за баня – за отопление и сушене на дрехи
  • Текущи разходи до края на м. Януари 2021
  • Храна до края на месец Януари.
 • Два кубика дърва, закупени от Радостина Борисова и Ивелина от гр. Своге
 • Камина на дърва с водна риза закупена от Радостина Борисова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *