My Blog

My Space

Роман “Три Свята” – Кървава Луна

Луната бе в зенита си, а пред нея имаше постоянно появяващи се и изчезващи гъсти облаци. Двамата се спогледаха, отлично знаейки какво значи това. Винаги, когато имаше такава луна се случваше нещо лошо. А на мястото, където решиха да нощуват нямаше значение дали луната бе облачна или не. В гората на Шарок намираха убежище крадци, […]

Continue Reading

Роман “Три Свята” – Раждането на наследника

Руините не издаваха никъкъв живот. От векове никой не знаеше за съществуването им, а като си има предвид състоянието на стените и криптата, в която бе попаднал стъпвайки накриво и падайки стотина стъпки през покрива и, никой не бе стъпвал тук от хилядолетия. Ивал бе попаднал тук по случайност. Търсейки убежище от градската стража, той […]

Continue Reading

Роман “Три Свята” – Дървото на Великите

Мрачна и тъмна бе гората есенно време. Постоянните облаци, изваяни в различните оттенъци на тъмносивото и черното допълнително подклаждаха страха на всички пътници, които пътуваха в периферията на  хилядолетните лесове на Граничните планини.  А за онези, имащи нещастието да замръкнат там, никой вече не чуваше и дума. Сякаш проклятие, старо колкото света и силно колкото […]

Continue Reading

Роман “Три Свята” – Непознатия

В сутрини като тази, човек можеше да види очите на планински кози по склоновете на планината от един ден път на кон. Чистия въздух изпълва дробовете и а студа избистряше ума! А Дар определно имаше нужда от избистряне на ума и забравяне на снощната случка. Вече на цели 10 години, той започваше да осъзнава значението […]

Continue Reading

Роман “Три Свята” – Краят

Един последен поглед, който се запечата в паметта му, и тръгна. И този поглед сега изникна пред очите на Дар. Преди 5 години изобщо не си бе и помислял, че може да стане участник в подобно събитие. Сега, след 5 години на изнурителни тренировки на ума и тялото, на нечовешки студ и суха смортоносна жега, […]

Continue Reading

Роман “Три Свята” – Сънища

Сърцето на Дар се пръскаше от напрежение. Беше седнал в сламеника, който използваше за легло последните месеци, целия в студена пот. Цяла седмица вече не можеше да поспи спокойно повече от няколко минути. Още със затварянето на очите си, пред него първо излизаха картини на ужасяващи същества, на отвратителни и кървави убийства, и на гняв… […]

Continue Reading

Роман “Три Свята” – Глава 1

– Момче е !!! – каза старицата, увивайки бебето в последните парцали, останали в къщата – как ще го кръстиш? – Икалис – с едва доловим шепот промълви майката – Ще носи името на баща си. Каскала умираше. Разбра го още в мига, в който започна раждането. Знаеше го отдавна, от времето когато я посети […]

Continue Reading